Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Annotatievoorbeelden

Annotatievoorbeelden

 • De opmaak van een noot verschilt per publicatievorm (boek, bundel, tijdschriftartikel, etc.)
 • Zie ook de algemene informatie over annoteren.
 • Gebruik onderstaande voorbeelden als leidraad. Let bij het overnemen extra goed op:
  • volgorde van de gegevens (auteur, titel, plaats van uitgave en jaar van uitgave)
  • komma’s, spaties en punten.
  • staat iets cursief, tussen aanhalingstekens of tussen haakjes?
  • Standaardtoevoegingen: (red.), ‘in:’, ‘e.a.’ etc.

Voorbeelden van verschillende soorten publicaties

BOEKEN MET DE VOLGENDE KENMERKEN:

 • Boek met één auteur (ook wel: monografie).
 • Digitaal boek (van de bibliotheek of webshop).
 • Boek met twee of meer gelijkwaardige auteurs.
 • Boek met twee of meer delen.
 • Boek in een serie.
 • Bundel met één of meer redacteurs.

ARTIKELEN MET DE VOLGENDE KENMERKEN:

 • Artikel (van één of meer auteurs) in een bundel met redacteurs.
 • Artikel in een wetenschappelijk tijdschrift.
 • Artikel in een themanummer (special issue, Themaheft etc.) van een tijdschrift.
 • Artikel in een dag-, week-, maand-, kwartaalblad of ander persorgaan.
 • Artikel op website.

BIJZONDERE WERKEN:

 • Verzameld werk.
 • Parlementaire stukken (Handelingen).
 • Niet-uitgegeven literatuur.
 • Plaats en/of jaar van uitgave niet vermeld?

PRIMAIRE BRONNEN EN AUDIOVISUEEL MATERIAAL:

 • Bronnenuitgave.
 • Bron in een bronnenuitgave.
 • Bron uit een archief.
 • Audiovisueel materiaal.
 • Gebruik voor primaire bronnen uit de Oudheid deze aparte  webpagina met aanwijzingen.

 Vorige  Volgende