Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Titel

Een goede titel dekt enerzijds de inhoud van je tekst en weet anderzijds de aandacht van de lezer trekken. Meestal lukt dat pas als het geheel afgeschreven is.

  • Sommige schrijvers kiezen een titel die kernachtig hun probleemstelling definieert. Een bezwaar daarvan is dat de lezer de titel pas na het lezen van het stuk begrijpt.
  • Meestal wordt daarom vaak een ondertitel toegevoegd, waarin op neutrale wijze het afgebakende onderwerp wordt samengevat.

Inge Mans, Zin der Zotheid. [titel: kernachtig] Vijf eeuwen cultuurgeschiedenis van zotten, onnozelen en zwakzinnigen [ondertitel: legt uit waar het boek over gaat].

Conny Kristel, Geschiedschrijving als opdracht. [titel] Abel Herzberg, Jaques Presser en Loe de Jong over de Jodenvervolging [ondertitel].

 Vorige  Volgende