Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Voorbereiding presenteren

Presentaties (referaten) vereisen een goede voorbereiding en zijn wezenlijk anders dan een geschreven stuk. Een slechte presentatie is voor de spreker een kwelling en voor de toehoorder een belediging. Een goede presentatie daarentegen heeft een verhelderende werking en zal de getrokken conclusies van het onderzoek ondersteunen. Hieronder volgt een aantal algemene opmerkingen die behulpzaam zijn bij het voorbereiden van een presentatie.

Voordat je begint met het voorbereiden van een presentatie, bedenk je eerst wat het doel is van de presentatie. Drie gangbare doelen zijn: het eenzijdig overdragen van informatie, het openstellen voor feedback of het testen van de houdbaarheid van jouw onderzoek door middel van discussie. Daarna moet je nadenken over de presentatievorm. Zal de presentatie gaan over het werk als geheel of zal de presentatie draaien om een bepaald onderdeel? De presentatie geeft een samenvatting of biedt een uitweiding over één aspect. De aanpak van de presentatie hangt ook af van de spreektijd. Houdt rekening met al deze overwegingen.

Bereid eerst schriftelijk het verhaal voor dat je gaat vertellen. Er bestaan stijlverschillen bij de schriftelijke voorbereiding: sommigen schrijven een tekst geheel uit en nemen die mee, anderen komen met een aantal kernzinnen/steekwoorden, en enkelen leren de tekst geheel uit het hoofd

Het handigst is om een aantal keer te oefenen zodat je los van de geschreven tekst het verhaal op vlotte wijze kunt vertellen en weet waar je pauzes wilt nemen, waar je naar de volgende sheet van je digitale presentatie wilt gaan (indien aanwezig) of vragen wilt stellen aan het publiek. Het papier kan je meenemen als houvast.

Volgende