Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Het onderwerp bepalen

Je begint met het vaststellen van een:

  • Thema: de centrale gebeurtenis/persoon/instelling etc.; bijvoorbeeld ‘de Economische crisis’
  • Gebied: om welk land, regio, plaats gaat het; bijvoorbeeld de provincie Utrecht
  • Tijd: om welke periode gaat het; bijvoorbeeld ‘de Dertigjarige Oorlog’

Stel jezelf dus de bekende ‘Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe’ vragen. Een grove afbakening is in eerste instantie voldoende. Je bakent pas écht af bij het bedenken en formuleren van je probleemstelling.

 

 Vorige  Volgende