Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Opzet

Voor je aan het eigenlijke onderzoek begint, maak je een schematische opzet (synopsis). Het maken van een opzet structureert je gedachten, maakt de omvang het onderzoek duidelijk, en helpt je bij het bespreken en presenteren van het onderzoek.

Een opzet bestaat uit een korte introductie van het onderwerp, een precieze formulering van de probleemstelling en deelvragen, gevolgd door een hoofdstukindeling waarin weergegeven wordt in welke volgorde, op welke manier en met welk materiaal je antwoord gaat geven op de vragen van het onderzoek.

Je maakt een opzet uiteraard op basis van je verwachtingen. Het echte onderzoek moet immers nog beginnen. Dwing jezelf echter zo precies mogelijk op te schrijven wat je gaat doen. Denk daarbij na over een goede volgorde van deelvragen: wat moet de lezer weten voordat hij of zij de volgende stap in het onderzoek kan begrijpen? Waarschijnlijk komen deze vragen terug als hoofdstukken of paragrafen van het werkstuk of presentatie.

NB: Omdat (deel)probleemstellingen in de loop van je onderzoek kunnen veranderen, is ook een opzet niet heilig. Pas hem aan als je nieuwe inzichten hebt of nieuwe vragen wil stellen.

Vorige