Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Boeken

Noot, volledige vermelding:

Remieg Aerts, De Letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw. Het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997) 40.

Noot, verkort:

Aerts, De Letterheren, 24.

In literatuurlijst:

Aerts, Remieg, De Letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw. Het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997).

Literatuurlijst, vermelding soort e-uitgave achter de titel:

Austen, Jane, Pride and prejudice (New York 2007) Kindle-uitgave.
Austen, Jane, Pride and prejudice (New York 2008) PDF e-book.
Austen, Jane, Pride and prejudice (New York 2008) Microsoft Reader e-book.
De gedrukte versie is: Austen, Jane, Pride and prejudice (New York 2003).

Let op:

  1. Omdat elektronische boeken niet altijd een stabiele paginering hebben, kan het beter zijn om niet (alleen) naar paginanummers, maar (ook) naar hoofdstuknummers of andere plaatsaanduidingen in het gebruikte werk te verwijzen. (Bijvoorbeeld: Jane Austen, Pride and prejudice (New York 2008) Kindle-uitgave, hoofdstuk (hierna hst.) 23.)
  2. Is een publicatie online geraadpleegd dan wordt achteraan de zin een URL of DOI vermeld.

Noot, volledige vermelding:

Leen Dorsman, Ed Jonker en Kees Ribbens, Het zoet en zuur: geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000) 45.

Noot, verkort:

Dorsman, Jonker en Ribbens, Het zoet en het zuur, 45.

In literatuurlijst:

Dorsman, Leen, Ed Jonker en Kees Ribbens, Het zoet en het zuur: geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000).

Let op:

  1. Alleen bij de eerste auteur wordt zijn naam omgedraaid. Achter de voornaam komt dan een komma. In de literatuurlijst wordt de bundel onder de naam van de eerste auteur gealfabetiseerd.
  2. Bij vier of meer auteurs of redacteurs wordt alleen de eerste naam vermeld gevolgd door e.a. (en anderen). Bijvoorbeeld: P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (tweede druk; Haarlem 1984) 46.

Noot, volledige vermelding:

L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog I, Voorspel (Den Haag 1969) 345.

Noot, verkort:

De Jong, Het Koninkrijk I345.

In literatuurlijst:

Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog I, Voorspel (Den Haag 1969).

Let op: het deelnummer staat niet cursief gedrukt.

Boek in een serie

Noot, volledige vermelding:

Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Nederlandse cultuur in Europese context 3 (Den Haag 2000) 45.

Noot, verkort:

Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij, 45.

In literatuurlijst:

Bank, Jan, en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Nederlandse cultuur in Europese context 3 (Den Haag 2000).

Let op: de serietitel en het deelnummer staan niet cursief gedrukt.

Noot, volledige vermelding:

John C.G. Röhl en Nicolaus Sombart (red.), Kaiser Wilhelm II. New interpretations (Cambridge 1982) 175.

Noot, verkort:

Röhl en Sombart (red.), Kaiser Wilhelm II, 175.

In literatuurlijst:

Röhl, John C.G., en Nicolaus Sombart (red.), Kaiser Wilhelm II. New interpretations (Cambridge 1982).

Let op:

Bij een bundel schrijf je tussen haken ‘(red.)’ achter de naam of namen van de redacteurs, een afkorting van redactie. In plaats van (red.) wordt ook wel – en dan niet tussen haken – ‘ed.’ of ‘eds.’ gebruikt, afkortingen voor het Latijnse ‘editor’ of ‘edidit’ en – bij twee of meer redacteurs – ‘editores’ of ‘edidunt’.

 Vorige Volgende