Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Bijzondere werken

Noot, volledige vermelding:

Robert Fruin, ‘Over het bewaren van het lijk voor het proces bij de Friezen’ (1886) in: Idem, Verspreide geschriften VIII (Den Haag 1903) 147-148.

Noot, verkort:

Fruin, ‘Over het bewaren van het lijk’, 147-148.

In literatuurlijst:

Fruin, Robert, ‘Over het bewaren van het lijk voor het proces bij de Friezen’ (1886) in: Idem, Verspreide geschriften VIII (Den Haag 1903) 147-148.

Verwijzing naar plenair debat, volledige vermelding:

Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (hierna: HTK) 1952-1953, 3529.

Idem, Eerste Kamer:

Verslag der handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal (hierna: HEK) 1952-1953, 1256.

Verwijzing naar plenair debat, verkort:

HTK 1955-1956, 3524. (Of HEK bij de Eerste Kamer).

Verwijzing naar de discussie over een wetsontwerp, volledige vermelding:

HTK 1953-1954, Bijl. A, 3200-VI Rijksbegroting, nr. 13, Memorie van Antwoord (hierna: MvA), 31.

Verwijzing naar de discussie over een wetsontwerp, verkort:

HTK 1953-1954, Bijl. A, 3200-VI Rijksbegroting, nr. 13, MvA, p. 33.

Let op:

  1. De Handelingen vormen een hele rijke bron, vooral ook door de vele bijlagen bij wetsontwerpen waarin vaak grote maatschappelijke thema’s diepgravend worden belicht.
  2. Ook de meeste andere parlementen (in het buitenland) geven hun vergaderstukken uit.
  3. Achteraan de noot kan je eventueel tussen haakjes de vindplaats nog vermelden, bijvoorbeeld Statengeneraaldigitaal, maar als je de PDF’s hebt gebruik, en dus eigenlijk de gedrukte versie, dan is dat niet nodig.

Noot, volledige vermelding:

Jacco Pekelder, Het klapwieken van den pruisischen arend boven onze hoofden. Bismarck, Pruisen en Nederland in de Nederlandse publicistiek, 1862-1871 (Scriptie Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Utrecht 1992) 27.

Noot, verkort:

Pekelder, Het klapwieken van den pruisischen arend, 27.

In literatuurlijst:

Pekelder, Jacco, Het klapwieken van den pruisischen arend boven onze hoofden. Bismarck, Pruisen en Nederland in de Nederlandse publicistiek, 1862-1871 (Scriptie Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Utrecht 1992).

Plaats niet vermeld:

Tienjarig bestaan der Congregatie van de Eerwaarde Zusters Ursulinen te Bergen N.H. Korte geschiedenis dezer Congregatie en prospectussen (z.p. 1908).

Jaar niet vermeld:

J. Visser-Roosendael, De lage hoek (Haarlem z.j.).

Let op: als plaats en/of jaar van uitgave niet worden vermeld, gebruiken wij in plaats daarvan de respectievelijke afkortingen ‘z.p.’ (zonder plaats) of ‘z.j.’ (zonder jaar).

 Vorige Volgende