Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Artikelen

Noot, volledige vermelding:

A. Agnes Sneller, ‘Reading Jacob Cats’, in: Els Kloek, Nicole Teeuwen en Marijke Huisman (red.), Women of the Golden Age. An international debate on women in the seventeenth-century Holland, England and Italy (Hilversum 1994) 21-34, aldaar 23.

Noot, verkort:

Sneller, ‘Reading Jacob Cats’, 23.

In literatuurlijst:

Sneller, A. Agnes, ‘Reading Jacob Cats’, in: Els Kloek, Nicole Teeuwen en Marijke Huisman (red.), Women of the Golden Age. An international debate on women in the seventeenth-century Holland, England and Italy (Hilversum 1994) 21-34.

Let op:

  1. De volledige vermelding bevat altijd de begin- en eindpagina van een artikel en daarnaast verwijs je, zo mogelijk, naar de specifieke pagina(‘s) die je hebt gebruikt door te vermelden: aldaar gevolgd door het/de nummer(s).
  2. Bij bundels volgt op de titel van het artikel ‘in:’ waarna de titelgegevens van de bundel komen. Bij een tijdschriftartikel laten we ‘in:’ weg.

Noot, volledige vermelding:

Harmen Meek, ‘Nieuw-Guinea als utopie. Nederlandse kolonisatieplannen 1920-1940’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) 3, 348-361, aldaar 359.

Noot, verkort:

Meek, ‘Nieuw-Guinea als utopie’, 359.

In literatuurlijst:

Meek, Harmen, ‘Nieuw-Guinea als utopie. Nederlandse kolonisatieplannen 1920-1940’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122 (2009) 3, 348-361.

Let op! Bij een tijdschrift vermelden we zo mogelijk:

  • Jaargang, in dit geval 122.
  • Jaar dat daar bijhoort, hier 2009.
  • Nummer binnen die jaargang, hier 3.

Noot, volledige vermelding:

Liesbeth Gevers, ‘Als God op aarde. De diplomatieke precedentiestrijd tussen Frankrijk en Spanje in argumenten, 1564-1610’, in: ‘Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd’, red. Maurits Ebben en Louis Sikking, themanummer, Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014) 4, 625-648, aldaar 641 en 645.

Noot, verkort:

Gevers, ‘Als God op aarde’, 641 en 645.

In literatuurlijst:

Gevers, Liesbeth, ‘Als God op aarde. De diplomatieke precedentiestrijd tussen Frankrijk en Spanje in argumenten, 1564-1610’, in: ‘Nieuwe diplomatieke geschiedenis van de premoderne tijd’, red. Maurits Ebben en Louis Sikking, themanummer, Tijdschrift voor Geschiedenis 127 (2014) 4, 625-648.

Noot, volledige vermelding:

Ferry Biederman, ‘Damascus brengt zichzelf opnieuw schade toe’, de Volkskrant, 13 juli 2005.

Noot, verkort:

Biederman, ‘Damascus’.

In literatuurlijst:

Biederman, Ferry, ‘Damascus brengt zichzelf opnieuw schade toe’, de Volkskrant, 13 juli 2005.

Let op:

Als kranten via een site zijn geraadpleegd, dient steeds de URL van de gebruikte site vermeld te worden en de datum van raadpleging, zie ‘Artikel op website’.

Auteur bekend:

Leon Mijderwijk, ‘Duitse keizer op Hollandse bodem’ (versie 15 augustus 2002), http://www.geschiedenis.nl/artikelen/03/mijderwijk.html (11 november 2009).

Instantie bekend:

Koninklijke Bibliotheek, ‘Dossier afschaffing slavernij (1863)’ (versie 13 juni 2007), http://www.kb.nl/dossiers/slavernij/slavernij.html (11 november 2009).

Let op:

Bij artikelen op het internet noem je de auteur (als bekend), de datum van de publicatie of de versie (als bekend) en de datum van raadpleging. Neem de URL precies over.

 Vorige Volgende