Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Literatuurlijst

Voorbeeld literatuurlijst

Lijst met afkortingen:

Bronnen:
Gemeentearchief Maastricht (GAM)
Nationaal Archief (NA)

Bronnenuitgaven:
Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP)

Tijdschriften:
Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG)
De Negentiende Eeuw (DNE)

Literatuurlijst

Bronnen

Interrogatorien, d.d. 23 november 1689, GAM, Archief van de Brabantse Commissarissen Decideurs, inv.nr. 743.

Bronnenuitgaven

Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen, 1945-1950 V, 16 juli – 28 oktober 1946, red. S.L. van der Wal, RGP, Kleine serie nr. 41 (Den Haag 1975).

Literatuur

Aerts, Remig, De Letterheren: liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (2e druk; Amsterdam 1998).

Bank, Jan e.a., 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur. Nederlandse cultuur in Europese context 3 (Den Haag 2000).

Dorsman, Leen, Ed Jonker en Kees Ribbens, Het zoet en het zuur: geschiedenis in Nederland (Amsterdam 2000).

Hooijer, J.H., ‘De toekomst van onze stam’, De Gids 4 (1882), 360-380.

Kloek, Els, Nicole Teeuwen en Marijke Huisman (ed.), Women of the Golden Age. An international debate on women in the seventeenth-century Holland, England and Italy (Hilversum 1994).

Srebotnjak, M. en M. Marolt, ‘Tito’s home page’, http://www.titoville.com/ (21 augustus 2002).

 Vorige  Volgende