Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Literatuurlijst

Kort gezegd is de literatuurlijst een opsomming van al je gebruikte literatuur en, als je er gebruik van hebt gemaakt, bronnenpublicaties en ongepubliceerde bronnen. Maak in je literatuurlijst onderscheid tussen deze drie vormen, bijvoorbeeld door ze de kopjes Bronnen, Bronnenpublicaties en Literatuur mee te geven.

De manier van het weergeven van de informatie is dezelfde als in de noten, met deze twee belangrijke verschillen:

  • In een literatuurlijst begin je altijd met de achternaam van de eerste auteur. Als ze er zijn, kunnen de tweede en derde auteur weer ‘gewoon’ met voornaam en achternaam worden genoemd.
  • In een literatuurlijst komen geen bladzijdenummers voor met uitzondering van artikelen uit tijdschriften en bundels (zie annotatievoorbeelden).

Zorg dat je je literatuur alfabetisch op auteursnaam ordent. Als er geen auteursnaam bekend is, neem dan het eerste woord van de titel. Daarbij tellen cijfers en lidwoorden niet mee.

Zet de bronnenpublicaties, als het kan, ook op alfabetische volgorde (wederom of op auteursnaam, of op eerste ‘echte’ woord van de titel).

De bronnen kun je groeperen per archief, en die archieven in alfabetische volgorde zetten. Als je weinig verschillende vindplaatsen van bronnen hebt, kun je je bronnen ook chronologisch opsommen.

Geef vooraf aan de literatuurlijst een verklaring van door jou gebruikte afkortingen van bijvoorbeeld tijdschriften, archieven en kranten. Het is vanzelfsprekend dat in de literatuurlijst zelf geen afkortingen gebruikt worden.

 Vorige  Volgende