Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Inleiding Onderzoekgids

Geschiedenis is de wetenschap van onderzoek doen naar het verleden en daarover schrijven en spreken. Deze Onderzoekgids gaat over deze vaardigheden. Ze bevat aanwijzingen voor:
• het opzetten en uitvoeren van een historisch-wetenschappelijk onderzoek;
• het voorbereiden en opschrijven van een betoog over dat onderzoek; en
• het mondeling presenteren van de kern van zo’n betoog.
Die vaardigheden staan in één gids, omdat onderzoeken en betogen in het werk van een wetenschapper nauw met elkaar zijn verbonden.

Als student zal je dat merken bij het schrijven van onderzoekspapers en (eind)scripties. Je kiest een thema en formuleert een hoofdvraag met verschillende deelvragen. Daarmee ga je aan de slag: je zoekt boeken, artikelen en historische bronnen op internet en in bibliotheken of archieven. Je leest (en leest) en maakt aantekeningen. Zo kom je tot eigen gedachten die een verrijking kunnen zijn van de historische kennis die al voorhanden is. Die gedachten probeer je zo goed mogelijk verwoorden, eerst voor jezelf en dan voor anderen.

Het zoeken naar de juiste woorden dwingt je hardop te denken. Daardoor merk je op welke deelvragen je betoog al antwoorden oplevert én op welke deelvragen het onderzoek nog niet af is. Vaak merk je ook dat je hoofdvraag beter geformuleerd kan worden of dat je meer deelvragen nodig hebt. Van het schrijven ga je daarom terug naar het onderzoek om pas daarna weer achter de schrijftafel te belanden. Kortom: onderzoek en betogen staat in wisselwerking met elkaar.

Deze Onderzoekgids is twee dingen tegelijk:
• een instructie voor studenten die voor het eerst een onderzoekspaper op het gebied van de geschiedenis schrijven; en
• een naslagwerk voor alle studenten in Bachelor en Master die dat al vaker hebben gedaan, maar af en toe een geheugensteun kunnen gebruiken.
Hoor je bij de eerste categorie gebruikers dan kan je de Onderzoekgids het beste een keer helemaal van begin tot eind doornemen. Studenten met wat ervaring kunnen meteen doorklikken naar de pagina die ze nodig hebben.

Met de tips van deze Onderzoekgids wordt het gemakkelijker om een goed onderzoekspaper of een mooie scriptie te schrijven.

Succes!

 Volgende