Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Inhoudsopgave

Inhoud
Inleiding 4
1. Kunstverkopers in de Nederlanden ca. 1600-1800 7
· Straathandel markten en kermissen (subkopje) 9
· De professionele kunsthandel 11
2. Amsterdam. Vette jaren aan de Breestraat 27
· Rembrandt in Amsterdam 27
· Saskia’s testament 30
· Hendrickje Stoffels’ eerste jaren in Amsterdam 32
· Hendrickje Stoffels als schildersmodel 36
3. Beeldvorming rond Hendrickje Stoffels en Rembrandt van Rijn 45
· Het Rembrandtbeeld in de achttiende en negentiende eeuw
46
· Van reddende engel tot willoos slachtoffer 49
· Juridische truc of financiële noodzaak? 54
Conclusie 58
Bijlagen 60
A:
Overzicht van de documenten die op Hendrickje Stoffels betrekking hebben
60
B:
Namen van zeventiende-eeuwse kunstverkoopsters
62
C:
Beroepen die vrouwen in het zeventiende-eeuwse Amsterdam uitoefenden
64
Literatuurlijst 65

 Vorige  Volgende