Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Bronnen op het internet

Het gebruik van bronnen die louter op het internet zijn gepubliceerd is niet zonder risico. Het is op internet vaak lastig te beoordelen door wie de informatie verspreid wordt, met welke beweegredenen dit gebeurt en op grond waarvan. Er is in principe geen garantie voor kwaliteit en authenticiteit van het materiaal. Een ander probleem is de instabiliteit van informatie op veel websites (informatie en websites kan ongemerkt veranderen of verdwijnen).

Bij het gebruik van (historische) bronnen op internet (traktaten, diplomatische stukken, historische toespraken, teksten van verdragen etc.) is het dus zeer belangrijk na te gaan welke instantie het stuk (en op basis van welk origineel) heeft gepubliceerd.

Voor het opzoeken van feitelijke gegevens en een snelle oriëntatie op een onderwerp is het gebruik van internet zeer geschikt, maar niet zonder risico. Met name bij politiek gevoelige onderwerpen kan het internet een interessante bron zijn voor verschillende opinies over dat onderwerp, maar is het snel ongeschikt voor feitelijke gegevens.

Volgende Vorige