Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Bronnen en audiovisueel materiaal

Gebruik voor primaire bronnen uit de Oudheid deze aparte  webpagina met aanwijzingen.

Oorspronkelijke auteur bekend:

Lodewijk Napoleon, Gedenkschriften, red. Wim Zaal (Amsterdam 1983) 190.

Zonder auteur:

Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit VII, red. P.C. Molhuysen (’s-Gravenhage 1976).

Bronnenuitgave in een serie:

Officiële bescheiden betreffende de Nederlandse-Indonesische betrekkingen, 1945-1950 V, 16 juli-28 oktober 1946, red. S.L. van der Wal, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie 41(Den Haag 1975).

Rapport:

Johan Gijsbert Karel Verstolk van Soelen, ‘Rapport over de buitenlandse staatkunde der Nederlanden’ (23 januari 1829), in: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, negende deel, tweede stuk (‘s-Gravenhage 1917) 442-513, aldaar 458.

Brief:

Brief Wellington aan koning Willem I, 30 december 1815, in: Supplementary despatches and memoranda of field marshall Arthur Duke of Wellington, red. A.R. Wellesley, second Duke of Wellington (Londen 1872) 624-625.

Brochure:

Rote Armee Fraktion, ‘Das Konzept Stadtguerilla’, in: Rote Armee Fraktion, Texte und Materialien zur Geschichte der RAF, red. ID-Verlag (Berlijn 1997) 27-48.

Let op:

Het kan lastig zijn om naar historische documenten te verwijzen, zelfs als die in een bronnenuitgave zijn opgenomen. Zorg er in ieder geval voor dat je consequent bent en dat de lezer het document waarnaar je verwijst kan terugvinden.

Ministerie van Buitenlandse Zaken (nog niet overgedragen aan het Nationaal Archief):

Archief ministerie van Buitenlandse Zaken (hierna: ABZ), 1965-1974, 2129, memorandum 2 januari 1973, Directie Europa/Midden-Europa (hierna: DEU/ME).

Nationaal Archief (NA, voorheen Algemeen Rijksarchief, ARA):

Nationaal Archief, Den Haag, (hierna: NL-HaNA), 2.05.242, Nederlandse ambassade in Roemenië (Boekarest), 1955-1974, inventarisnummer 86, brief 12 september 1961, gezant J.H. Zeeman, Boedapest, aan minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, Den Haag.

Particuliere archiefinstelling:

Hamburger Institut für Sozialforschung, Sammlung Ulrike Meinhof (hierna HIS, Me, U), 015, 005, brief 9 december 1976 van Wolfgang Wiedenmann, Studentenpfarrer van de Evangelische Studentengemeinde Hamburg, aan Rechtsanwalt Klaus Croissant, Stuttgart.

Privéarchief:

Archief van de Stichting Pariteit (berustend bij Ben Buskes, Utrecht, hierna: Pariteit-archief), ordner 11A Media IV, kladversie van een interview uit voorjaar 1989 van Ben Buskes door Pieter de Lange.

Let op:

Vaak hebben archieven een duidelijke instructie voor verwijzingen. Als het binnen de context van ons werk kan, volgen we die.

Muziek- en andere geluidsopname (van LP, CD of andere geluidsdragers):

Mort Subite, ‘Ich liebe Ulrike’ (1980), op de verzamel-CD I’m sure we’re gonna make it. Dutch Punkrock ’77-’82, Amsterdam: Epitaph, z.j., 6486-2.

Film- of televisieopname (van DVD, videocasette of andere beelddragers):

Paradise Now, DVD, regie Hany Abu-Assad, Volkskrant Filmfestival serie, z.p.: A-film, 2006, DS91781.

Let op:

  1. Meestal verwijs je naar een fragment van een concert, film of andere opname: lokaliseer dat moment zo precies mogelijk door hoofdstuknummer (bijvoorbeeld ‘hst. 2’) of begin- en eindtijd (2’30”-4’15” voor een fragment van 2 minuut 30 seconden tot 4 minuut 15 seconden) te noemen.
  2. Noem bij de verwijzing naar een online-opname altijd URL en andere gegevens die nodig zijn om de opname terug te vinden en de datum van raadpleging.

 Vorige Volgende