Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Voorbereiding schrijven

Prof. dr. Frits van Oostrom is onderzoeker en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 
1996 won hij de AKO-literatuurprijs voor zijn boek Maerlants wereld. In het bovenstaande 
filmpje vertelt hij over academisch schrijven.

Als je begint met schrijven is het belangrijk om een aantal zaken nog eens te ordenen en op (klad)papier te zetten:

  • Je hebt veel informatie vergaard. Blijf steeds goed nagaan wat voor jouw probleemstelling relevant is. Hoogstwaarschijnlijk komt niet al je materiaal in de tekst terug.
  • Heb je tegenstrijdige interpretaties van bepaalde (deel)thema’s van je onderzoek gevonden? Zo ja, welke zijn dat, en waarom zijn ze tegenstrijdig? Schrijf dat op in korte, kernachtige zinnen. Noteer daarbij ook altijd wat volgens jou, gezien de door jou verzamelde gegevens, plausibel is.
  • Kijk nu nog eens kritisch naar je probleemstelling, deelprobleemstellingen en opzet:
    • Scherp je probleemstelling waar nodig aan.
    • Kijk of de deelvragen nog wel antwoord geven op de hoofdvraag. Zo niet, pas ze dan aan en maak een nieuwe opzet.
  • Stem eventueel je opzet en vraagstelling af op de resultaten van je onderzoek.
  • Inventariseer je beantwoording van de vraag en je belangrijkste conclusies. Zorg ervoor dat de structuur van je betoog logisch van de ene naar de andere stap loopt. Dat maakt het schrijven en het lezen een stuk prettiger.
  • Maak aan de hand van je deelvragen een hoofdstukindeling.

Je onderzoekswerk en bronnenanalyse moeten in elk geval zo vergevorderd zijn dat je probleemstelling, deelvragen en conclusies in grote lijnen zich duidelijk aftekenen (ook al is het vaak zo dat bepaalde onduidelijkheden tijdens het schrijven moeten worden opgelost).

 Volgende