Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

De conclusie

De conclusie behoort volledig logisch te volgen uit het betoog. Bovendien moet de conclusie aansluiten op de inleiding. De conclusie dient vooral kort en krachtig een antwoord te geven op de probleemstelling, aangezien de probleemstelling in de ontknoping van het betoog bevredigend beantwoord moet zijn.

Een goede conclusie bevat:

  • Een kernachtig antwoord op de probleemstelling. Deze bestaat uit een korte samenvatting van het betoog. Probeer niet alle denkstappen te herhalen, enkele zinnen zijn genoeg om de lezer te herinneren aan wat het probleem was. Deze samenvatting bevat per definitie geen nieuwe argumenten.
    Stilistische tip: al bestaat de conclusie voornamelijk uit een samenvatting van je betoog, vermijd een letterlijke herhaling van bepaalde formuleringen.
  • Een conclusie moet echter meer zijn dan een samenvatting. Je moet proberen de gebeurtenissen en conclusies te plaatsen binnen de context van het historische en theoretische kader dat je in de inleiding hebt geschetst. Vaak wordt de werkelijke betekenis van je onderwerp pas duidelijk als je de samenhang met een ruimer verband duidelijk maakt.

De conclusie en de inleiding moeten goed op elkaar aansluiten. Als de lezer alleen de inleiding en de conclusie van je werkstuk zou lezen, moet de lezer een goede indruk van het gehele betoog krijgen.

 Vorige  Volgende