Logo Universiteit Utrecht

Onderzoekgids Geschiedenis

Materiaal vinden voor het onderzoek

Door het lezen van de belangrijkste naslagwerken en handboeken weet je nu globaal wat het onderwerp inhoudt. Met deze kennis formuleer je zoektermen waarmee er verder gezocht kan worden.

In de ideale situatie gebeurt tijdens het zoekproces het volgende:

  1. Je verwerft steeds meer kennis over het onderwerp; deze kennis wordt ook steeds specialistischer.
  2. Op basis van de opgedane kennis formuleer je nieuwe zoektermen waarmee je meer literatuur kan vinden. Die vergroot vervolgens weer jouw kennis.
  3. Door dit toenemend inzicht kan je het onderwerp steeds beter afbakenen en je probleemstelling oplossen of herformuleren tot een oplosbare probleemstelling.

Via deze continue wisselwerking tussen kennisverwerving en kennisverwerking krijg je uiteindelijk een goed overzicht van de belangrijkste publicaties over je onderwerp. Bovendien kan je het materiaal samenvoegen rondom een relevante probleemstelling.

 Vorige  Volgende